Beth am Gynnal Sgwrs

Cefnogwch ni

PAM BOD ANGEN EICH CEFNOGETH 

“Mae OBA wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi. Mae’n dangos bod bechgyn yn eu harddegau’n gallu gwneud pethau da, ac nad ydi’r enw drwg sydd gennym yn wir bob amser…Os ydych yn ymroi â’ch holl egni a’ch holl galon, gallwch gyflawni unrhyw beth. Heb OBA, fyddwn i ddim wedi datblygu i fod yn berson hyderus.”

Aelod o Only Boys Aloud Caerffili

Pwrpas elusen Aloud yw cael effaith wirioneddol a pharhaol ar fywydau pobl ifanc ledled Cymru, drwy rym cyd-ganu. Mae Only Boys Aloud yn hollol gynhwysol ac yn croesawu pawb. Caiff unrhyw fachgen 11-19 yn ei arddegau, waeth beth fo’i amgylchiadau personol, gymryd rhan heb orfod talu ffi na sefyll clyweliad. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni godi llawer o arian bob blwyddyn er mwyn parhau i gynnig gweithgareddau wythnosol rheolaidd a chyfleoedd perfformio gweddnewidiol OBA i’r aelodau. Nid ydym yn elwa ar unrhyw gyllid cyhoeddus a ddarperir drwy gydol y flwyddyn, felly mae’n rhaid inni ddibynnu ar gefnogaeth unigolion, Ymddiriedolaethau a Sefydliadau hael a chefnogaeth noddwyr busnes
i dalu ein costau.

 

CYMORTH UNIGOL

CEFNOGAETH GAN FUSNESAU

CEFNOGWYR