Only Kids Aloud

Only Kids Aloud

Dechreuodd Only Kids Aloud yn 2010 gyda chyfres o weithdai mewn ysgolion gyda’r nod o roi’r hyder i athrawon wneud canu yn weithgaredd ystafell ddosbarth rheolaidd ar gyfer bechgyn a merched 8-13 oed. Arweiniodd prosiectau peilot llwyddiannus yn Aberhonddu a Chaerdydd at gyfnodau preswyl yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog a phrosiect ar ran Eisteddfod Genedlaethol Cymru gydag ysgolion o bob rhan o Fro Morgannwg. Datblygodd y gwaith hwn ymhellach gyda Land of Song, ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru ac Ystad Roald Dahl, a arweiniodd at greu adnodd ar-lein newydd sbon ar gyfer athrawon, gan arwain at 4,500 o blant ysgol yn ymuno drwy gân mewn cyfres o gyngherddau dathlu.

Yn ogystal â gwaith mewn ysgolion, mae Only Kids Aloud hefyd yn rhedeg Corws Cymru gyfan ar gyfer bechgyn a merched 9-11 oed. Yn wreiddiol yn brosiect ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru, mae’r Corws wedi perfformio gyda Bryn Terfel yn Cape Town, wedi canu Mahler gyda Gergiev yn St Petersburg ac wedi ymddangos ym Mhantomeim CBeebies. Ar ôl cyfnod byr ail-lansiwyd y Corws yn 2018 gyda pherfformiad yn Proms yn y Parc y BBC, diolch i gefnogaeth hael Sefydliad Hodge. Diolch i gefnogaeth barhaus y Sefydliad, cynhaliwyd glyweliadau eto yn gynharach eleni a dewiswyd 90 o blant o bob cwr o Gymru i ffurfio Corws Only Kids Aloud 2019/20.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2048 1715.

Cefnogir y prosiect hwn gan yr Hodge Foundation

OKA 2018 Hodge