Only Kids Aloud

Only Kids Aloud

Mae Aloud unwaith eto yn falch o wahodd ceisiadau gan fechgyn a merched ym mlynyddoedd 5 a 6 ar hyn o bryd i glyweld ar gyfer ei corws Cymru gyfan, Only Kids Aloud, ar gyfer 2019/2020.

Clyweliadau

Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal yn:

  • Porth Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth
  • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ddydd Sul 24 Mawrth
  • Coleg Penfro, Hwlffordd ar ddydd Mawrth 26 Mawrth (nos)
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth

Clustnodir slotiau clyweld ar sail y cyntaf i’r felin a bydd yn cynnwys gweithdy grwp a chlyweliad unigol gyda Cyfarwyddwr Cerddorol OKA, Tim Rhys-Evans MBE.

Diolch i gefnogaeth hael yr Hodge Foundation, does dim cost ar gyfer y clyweliad.

Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus erbyn dydd Gwener 5 Ebrill a bydd angen iddynt fod ar gael ar gyfer ymarfer preswyl ar ddydd Gwener 26/dydd Sadwrn 27 Ebrill.

Amserlen

Bydd y Corws yn cyfarfod yn rheolaidd trwy gydol 2019/20 gyda chyfres o ymarferion rhanbarthol a chenedlaethol gyda chyfleoedd perfformio fel y nodir isod…

May 2019

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Haf 2019

Cwrs preswyl 4 diwrnod/3 noson

Hanner Tymor Hydref 2019

Cwrs preswyl 2 ddiwrnod/1 noson

Tachwedd 2019

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Rhagfyr 2019

Cwrs preswyl 2 ddiwrnod/1 noson gyda pherfformiad

Hanner Tymor Chwefror 2020

Cwrs preswyl 3 diwrnod/2 noson

Mai 2020

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Gorffennaf 2020

Cwrs preswyl 3 diwrnod/2 noson gyda pherfformiad terfynnol

(D.S. gall y dyddiadau/gweithgareddau uchod newid ond byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosib o flaen llaw os digwydd hyn)

Taliadau ac Ysgoloriaethau

I dalu cost yr holl hyfforddiant, bwyd, llety a gweithgareddau yn ystod cyfnod 2019/20 byddwn yn gofyn am gyfraniad o £700 – i’w rhannu i bedwar taliad tymhorol o £175.

Os yw hwn yn broblem i chi, mae bwrsariaethau llawn, bwrsariaethau rhannol, cymorth teithio a chynlluniau talu ar gael, a gellir darparu rhagor o fanylion ar gais trwy gysylltu â niall@thealoudcharity.com

Trafnidiaeth

Sylwch nad yw Aloud yn darparu trafnidiaeth i ymarferion / perfformiadau. Lle bo’n bosibl, byddwn yn hwyluso rhannu lifft ac, os oes angen, byddwn yn edrych ar ddarparu cludiant, ond byddai hyn ar gost ychwanegol.

Beth i’w wneud nesaf…

I wneud cais am slot clyweliad  ac am ragor o wybodaeth, cwblhewch y ffurflen gais isod erbyn dydd Gwener 8 Mawrth. Byddwn yn ymateb erbyn dydd Gwener 15 Mawrth yn cadarnhau amser eich gweithdy a chlyweliad unigol (yn ddibynnol ar argaeledd).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2048 1715.

Cefnogir y prosiect hwn gan yr Hodge Foundation

GWNEUD CAIS

OKA 2018 Hodge