Only Kids Aloud

Only Kids Aloud

Diolch i bawb sydd wedi gwneud cais i fod yn rhan o’n Corws Only Kids Aloud 2019/20…dylech nawr fod wedi derbyn amser a lleoliad eich clyweliad a phecyn gwybodaeth…os na, cysylltwch â ni cyn gynted a phosib.

Mae ceisiadau nawr ar gau ond cysylltwch â ni ar oka@thealoudcharity.com ar gyfer unrhyw slotiau munud olaf.

Rydym ni’n edrych ymlaen i’ch cyfarfod dros yr wythnosau nesaf!

Clyweliadau

Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal yn:

  • Porth Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth
  • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ddydd Sul 24 Mawrth
  • Coleg Penfro, Hwlffordd ar ddydd Mawrth 26 Mawrth (nos)
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth

Clustnodir slotiau clyweld ar sail y cyntaf i’r felin a bydd yn cynnwys gweithdy grwp a chlyweliad unigol gyda Cyfarwyddwr Cerddorol OKA, Tim Rhys-Evans MBE.

Diolch i gefnogaeth hael yr Hodge Foundation, does dim cost ar gyfer y clyweliad.

Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus erbyn dydd Gwener 5 Ebrill a bydd angen iddynt fod ar gael ar gyfer ymarfer preswyl ar ddydd Gwener 26/dydd Sadwrn 27 Ebrill.

Amserlen

Bydd y Corws yn cyfarfod yn rheolaidd trwy gydol 2019/20 gyda chyfres o ymarferion rhanbarthol a chenedlaethol gyda chyfleoedd perfformio fel y nodir isod…

May 2019

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Haf 2019

Cwrs preswyl 4 diwrnod/3 noson

Hanner Tymor Hydref 2019

Cwrs preswyl 2 ddiwrnod/1 noson

Tachwedd 2019

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Rhagfyr 2019

Cwrs preswyl 2 ddiwrnod/1 noson gyda pherfformiad

Hanner Tymor Chwefror 2020

Cwrs preswyl 3 diwrnod/2 noson

Mai 2020

Ymarfer rhanbarthol 1 diwrnod (un yn y Gogledd ac un yn y De)

Gorffennaf 2020

Cwrs preswyl 3 diwrnod/2 noson gyda pherfformiad terfynnol

(D.S. gall y dyddiadau/gweithgareddau uchod newid ond byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosib o flaen llaw os digwydd hyn)

Taliadau ac Ysgoloriaethau

I dalu cost yr holl hyfforddiant, bwyd, llety a gweithgareddau yn ystod cyfnod 2019/20 byddwn yn gofyn am gyfraniad o £700 – i’w rhannu i bedwar taliad tymhorol o £175.

Os yw hwn yn broblem i chi, mae bwrsariaethau llawn, bwrsariaethau rhannol, cymorth teithio a chynlluniau talu ar gael, a gellir darparu rhagor o fanylion ar gais trwy gysylltu â niall@thealoudcharity.com

Trafnidiaeth

Sylwch nad yw Aloud yn darparu trafnidiaeth i ymarferion / perfformiadau. Lle bo’n bosibl, byddwn yn hwyluso rhannu lifft ac, os oes angen, byddwn yn edrych ar ddarparu cludiant, ond byddai hyn ar gost ychwanegol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2048 1715.

Cefnogir y prosiect hwn gan yr Hodge Foundation

OKA 2018 Hodge