Swyddi gwag

Swyddi gwag

DOD YN UN O ARWEINWYR CYMUNEDOL OBA!

Mae gennym grŵp gwych o Arweinwyr Cymunedol gwirfoddol, a byddai’r hyn yr ydym yn ei wneud yn amhosib hebddynt. O fynychu’r ymarferion wythnosol a digwyddiadau i helpu clymu teis, maent yn rhan hanfodol o’r tîm a rydym o hyd yn awyddus i glywed gan unrhywun sydd â diddordeb bod yn Arweinydd Cymunedol.
Os hoffech chi fwy o wybodaeth ynghylch sut i fod yn Arweinydd Cymunedol, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. oba@thealoudcharity.com

IMG_3732