CYSYLLTU

CYMORTH UNIGOL

“Wnai fyth anghofio ei chyffro noson eu perfformiad terfynol… roedd hi’n disglerio!”

CEFNOGI NAWR

Drwy wneud cyfraniad a chefnogi’r gwaith yr ydym yn ei wneud, byddwch yn elwa ar gael chwarae rhan yn y broses ryfeddol o drawsnewid bywydau’r bechgyn sydd yn cymryd rhan yn OBA.

Os ydych chi’n edmygu gwaith Aloud, ymaelodwch â Calon, ein cynllun newydd sy’n rhoi’r cyfle i unigolion gyfrannu at ein gwaith. Drwy wneud hynny byddwch yn ein helpu i barhau i weithio yn y dyfodol. Gallwch chi ymaelodi â’r cynllun ar unrhyw un o’r 4 lefel canlynol:

Calon Web text(2)

YMUNWCH NAWR

 

Os hoffech sgwrs ynghylch sut y gallwch ein cefnogi ymhellach, cysylltwch â’n Prif Weithredwr: rachel@thealoudcharity.com / 029 2048 1715