CYSYLLTU

CEFNOGAETH GAN FUSNESAU

“Rydym yn cael cannoedd o geisiadau am nawdd bob blwyddyn, ond anaml iawn y byddwch yn gwybod yn syth bod yn rhaid ichi gymryd rhan mewn prosiect, a dyna’n union yr hyn a ddigwyddodd pan gysylltodd Only Boys Aloud â ni… Nod ein polisïau nawdd yw cefnogi bywyd cymdeithasol a chymunedol, galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd a chefnogi creadigrwydd, a dathlu ein treftadaeth a’n diwylliant mewn awyrgylch bywiog a chyfoes. Mae Only Boys Aloud wedi cyflawni hyn i gyd, a chymaint mwy.”

Graham Yorston, Prif Weithredwr, Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Drwy benderfynu noddi Only Boys Aloud, neu ein dewis ni fel eich Elusen y Flwyddyn, bydd pobl yn gweld bod eich sefydliad yn buddsoddi’n
frwd ym mywydau pobl ifanc ledled Cymru. Os ydych yn bodloni anghenion eich polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, neu’n ceisio creu
cydbwysedd gwell yn eich gwariant Marchnata, bydd noddi Only Boys Aloud yn rhoi hwb sylweddol i’ch busnes, a hefyd yn ein helpu ni i barhau â’r gwaith da.

Gallwn greu pecyn nawdd wedi’i gynllunio’n arbennig a all sicrhau partneriaeth effeithiol a chydfuddiannol.

Os hoffech chi inni archwilio potensial partneriaeth â The Aloud Charity, cysylltwch â’r Prif Weithredwr ar 029 2048 1715 / louisa@thealoudcharity.com

21/05/2017 Pics (C) HUW JOHN
MANDATORY BYLINE - Huw John, Cardiff

Principality Building Society - Proud Sponsors of ONLY BOYS ALOUD


mail@huwjohn.com
www.huwjohn.com
M: 07860 256991