CYSYLLTU

Rhoi


NEGES GAN TIM RHYS-EVANS, EIN CYFARWYDDWR ARTISTIG

“Yn fy arddegau, mewn cymuned fach yn y cymoedd, roeddwn i’n aml yn teimlo ar fy mhen fy hun yn y ffordd yr oeddwn i’n dwlu ar greu cerddoriaeth, a chefais fy mwlio’n gas. Ddylai neb fod ag ofn bod pwy ydyn nhw, a dyna pam y gwnes i greu OBA; i gynnig lle diogel a chefnogol, lle mae pobl ifanc yn teimlo’n rhydd i gael bod yn nhw eu hunain, cael canu heb unrhyw gywilydd, a thyfu fel unigolion.”

Mae Aloud wedi ymrwymo i sicrhau y caiff holl bobl ifanc Cymru y cyfle i ddod at ei gilydd i ganu; y cyfle i ddod o hyd i’w llais eu hunain a’r hyder i ddisgleirio. O bell ffordd, nid yw ein holl gantorion yn dymuno bod yn gerddorion proffesiynol. Ond mae POB UN ohonyn nhw’n dyheu am rywbeth ac mae gennym y dystiolaeth i brofi bod canu gyda’n gilydd yn effeithio ar bob agwedd ar eu bywyd. Sefydliad bach ydyn ni, ond mae gennym uchelgais mawr i helpu pobl ifanc i gyflawni’u potensial.

Mae gennym noddwyr a chefnogwyr gwych ac os hoffech chi ein helpu yn ein cenhadaeth, carem glywed gennych.

 

CYMORTH UNIGOL

CEFNOGAETH GAN FUSNESAU

CEFNOGWYR PRESENNOL

 

gdp_2884