CYSYLLTU

Y Capteiniaid

Bydd pob côr yn cael ei fentora gan ddau ‘Gapten Tîm’. Mae pob un o’r rhain yn berfformwyr ac arweinwyr gweithdai sydd wedi’u hyfforddi’n gerddorol hyd at lefel uchel, ac sy’n ddeinamig, yn frwdfrydig a phrofiadol. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob ymarfer o’r safon uchaf, yn llawn egni, ac yn fuddiol i bawb sy’n cymryd rhan. Ond y peth pwysicaf yw cael hwyl!

Aled Evans

Favourite song: Sir Duke, Stevie Wonder

Aled Powys Williams

Favourite song: I heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye

Andy Thomas

Favourite song: Wrth Fynd Efo Deio i Dywyn

Craig Yates

Favourite song: One Day I’ll Fly Away, Randy Crawford

David Fortey

Favourite song: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis

Huw Llywelyn

Favourite song: Myfanwy

Iori Haugen

Favourite song: Pure Imagination, Gene Wilder

James Morgan

Favourite song: Dakota gan y Stereophonics

Jenny Pearson

Favourite song: Anything, George Gershwin

Kiefer Jones

Favourite song: In Musico Modulamine

Liz Williams

Favourite song: Superstitious, Stevie Wonder

Michelle Diamond

Favourite song: Try again, Aaliyah

Niall Allen

Favourite song: I Feel the Earth Move, Carole King 

Nick Bristow

Favourite song: A Design for Life, Manic Street Preachers

Nick Wayland-Evans

Paul Rothwell

Steffan Hughes

Wyn Davies

Favourite song: Hoppipolla, Sigur Ros

Staff

Tim Rhys Evans MBE

Cyfarwyddwr Artistig
tim@thealoudcharity.com
02920 481 715
Favourite song: Sing, Joe Raposo

Rachel Dominy

Cyfarwyddwr Gweithredol
rachel@thealoudcharity.com
02920 481 715
Favourite song: Brown-eyed Girl, van Morrison

Craig Yates

Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd Only Boys Aloud
craig@thealoudcharity.com
02920 481 715

Julia Tucker

Swyddog Hyrwyddo a Digwyddiada
julia@thealoudcharity.com
02920 481 715
Favourite song: Yellow, Coldplay

Llinos Williams

Rheolwr Prosiect Only Boys Aloud y De
llinos@thealoudcharity.com
02920 481 715
Favourite song: Calon Lân, OBA

Eleri Watkins

Rheolwr Prosiect Only Boys Aloud y Gogledd
obagogledd@thealoudcharity.com
02920 481 715

Niall Allen

Rheolwr Prosiect Only Kids Aloud
niall@thealoudcharity.com
02920 481 715

Ceri Wheatley

Gweinyddydd
ceri@thealoudcharity.com
02920 481 715

Nia Halton

Rheolwr Cyllid
accounts@thealoudcharity.com
02920 481 715
Favourite song: Human, The Killers

Ymddiriedolwyr

Menna Richards

Dafydd Pugh

Elliot Howells

John Williams

Rhian Owen

Alys Carlton

Kasim Ali