CYSYLLTU

Ymuna â ni

YMUNA Â’R BECHGYN

 

Dim Clyweliad
Dim Ffioedd
Dim ond Hwyl!

Os wyt ti’n fachgen, yn 11-19 oed (blwyddyn 7 i fyny) ac yn gallu cyrraedd un o’n hymarferion lleol, anfona e-bost atom ar oba@thealoudcharity.com

 

Mae bod yn aelod o Only Boys Aloud hefyd yn cyfrannu at adran Sgiliau Gwobr Dug Caeredin. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion – oba@thealoudcharity.com

DofE logo mid grey RETAILER

BARN Y BECHGYN

“Mae OBA yn golygu llawer i mi, a phe bai modd i mi ganu gyda’r côr hyd weddill fy oes, byddwn i’n gwneud hynny.”

“Mae’n brofiad anhygoel. Mae hyn wedi newid fy mywyd e gwell y peth gorau imi ei wneud erioed”

“Yr ymarfer bob dydd Llun yw un o uchafbwyntiau fy wythnos. Mae wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi.”

“Anhygoel. Gobeithio y bydd yn parhau.  Fydda i fyth yn cael y cyfle yma eto”

“I mi, mae Only Boys Aloud yn golygu canu yn dy ystafell wely ar dy ben dy hun un funud, a’r funud nesaf canu ar lwyfan efo Katherine Jenkins a Shirley Bassey gyda llwyth o ffrindiau newydd, a theimlo er hynny dy fod yn ddigon da i fod yno. Mae’n golygu mynychu oriau ac oriau o ymarferion a mwynhau hynny.  Mae’n golygu canu a chwerthin nes iti fod yn dy ddyblau ar y bws ar y ffordd i berfformiad. Mae’n golygu cwrdd â ffrindiau newydd a theimlo fel petaet ti’n perthyn er nad yw pawb yr un peth.  Mae’n golygu cael arweinwyr tîm yr wyt ti am eu hefelychu. Mae’n golygu edrych tua’r gynulleidfa a gweld y Tywysog Siarl yn dy gymeradwyo. Mae’n golygu ychwanegu mwy a mwy o bobl at dy restr ffrindiau ar Facebook. Dyna’r lle’r ydw i’n perthyn. Rydw i’n fachgen OBA balch.”

 

DOD YN UN O ARWEINWYR CYMUNEDOL OBA!

Mae gennym grŵp gwych o Arweinwyr Cymunedol gwirfoddol, a byddai’r hyn yr ydym yn ei wneud yn amhosib hebddynt.
Os hoffech chi fwy o wybodaeth ynghylch sut i fod yn Arweinydd Cymunedol, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

carolau-llandudno