CYSYLLTU

Archebwch ni

Mae gennym galendr prysur o ddigwyddiadau, gan gynnwys mân ddigwyddiadau cymunedol a digwyddiadau mwy i’r côr cyfan drwy gydol y flwyddyn. Byddwn yn croesawu unrhyw ymholiad. Cofiwch fod y bechgyn yn derbyn addysg amser llawn, felly maent ond yn gallu ymrwymo i nifer penodol o ddigwyddiadau bob blwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn perfformiad gan Only Boys Aloud, lawrlwythwch a darllennwch y nodiadau canllaw isod, er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn bodloni ein meini prawf cyn anfon y ffurflen archebu atom.

Lawrlwytho Nodiadau Canllaw Digwyddiadau OBA

Os oes gennych ddiddordeb mewn perfformiad gan Only Boys Aloud sydd yn cynnwys y côr cyfan, neu eich bod am wneud archeb fasnachol, cysylltwch â’n Hasiant Cyngherddau:

Emily Freeman
United Talent Agency
361-373 Heol y Ddinas
Llundain
EC1V 1PQ
Ffôn: +44 (0)20 7278 3331
Ffacs: +44 (0)20 7837 4672
e-bost: Emily.Freeman@unitedtalent.com