CYSYLLTU

CYSYLLTU

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â ni yn:
hello@thealoudcharity.com

 
The Aloud Charity
Unit 1, Regents Court
Nettlefold Road
Caerdydd
CF24 5JQ

 

ARCHEBWCH NI 

Ar gyfer ymholiadau archebu, cysylltwch â bookings@thealoudcharity.com

Mae gennym galendr prysur o ddigwyddiadau, gan gynnwys mân ddigwyddiadau cymunedol a digwyddiadau mwy i’r côr cyfan drwy gydol y flwyddyn. Byddwn yn croesawu unrhyw ymholiad. Cofiwch fod y bechgyn yn derbyn addysg amser llawn, felly nid ydynt ond yn gallu ymrwymo i nifer penodol o ddigwyddiadau bob blwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn perfformiad sydd yn cynnwys grŵp llai o gantorion (hyd at uchafswm o 50) lawrlwythwch a darllennwch y nodiadau canllaw isod, er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn bodloni ein meini prawf cyn cysylltu â ni ar bookings@thealoudcharity.com

Lawrlwytho Nodiadau Canllaw Digwyddiadau OBA >

 

ARCHEBU MASNACHOL 

Os oes gennych ddiddordeb mewn perfformiad gan Only Boys Aloud sydd yn cynnwys y côr cyfan, neu eich bod am wneud archeb fasnachol, cysylltwch â’n Hasiant Cyngherddau:

Emily Freeman
United Talent Agency
361-373 Heol y Ddinas
Llundain
EC1V 1PQ
Ffôn: +44 (0)20 7278 3331
Ffacs: +44 (0)20 7837 4672
e-bost: Emily.Freeman@unitedtalent.com

 

CYSYLLTU Â NI

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message