Only Boys Aloud
Aloud Logo (Purple)

Yn angen – Rheolwr Datblygu!

SWYDD WAG – Rheolwr Datblygu

Oes gennych chi angerdd at gerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio? Gan gydweithio’n agos â’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Artistig, rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol, llawn ysgogiad, i’n cynorthwyo i gyflawni ein strategaeth codi arian. Gan ddefnyddio eich sgiliau rheoli perthynas rhagorol, byddwch yn parhau i adeiladu ar ein portffolio presennol o gefnogwyr ac yn cynhyrchu incwm ar draws pob ffrwd gan gynnwys ymddiriedolaethau a sefydliadau, rhoddion unigol a chorfforaethol.

Mae gan Elusen Aloud dîm creadigol a bywiog sydd â’r uchelgais a’r sgiliau i wneud i bethau ddigwydd. Os mai dyma sut ydych chi hefyd, fe fyddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych!

Lawrlwytho Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfartal

 

I WNEUD CAIS: Anfonwch lythyr eglurhaol (dim mwy na 2 ochr A4) yn disgrifio pam mai chi yw’r person iawn i’r swydd hon, ynghyd â chopi o’ch CV, i: rachel@thealoudcharity.com, Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw hanner dydd, dydd Llun 29 Gorffennaf. Caiff clyweliadau eu cynnal yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher 7 Awst.