Only Boys Aloud
matthew-rhys

Seren Hollywood, Matthew Rhys, yn Cael ei Enwi’n Llysgennad Cyntaf Un Aloud

Seren Critics’ Choice Cymru, Matthew Rhys, fydd Llysgennad cyntaf erioed yr elusen gerddorol, Aloud.

Ac yntau newydd dderbyn gwobr ‘Critics’ Choice’ am y Gyfres Teledu Drama Orau y penwythnos yma gyda’i gyfeillion yn y cast yn The Americans,  mae Matthew, sy’n frodor o Gaerdydd, yn frwd ei gefnogaeth.

Sefydlwyd Aloud fel elusen gan yr arweinydd, y trefnydd a’r cyfansoddwr corawl a’r cyflwynydd teledu, Tim Rhys-Evans, yn 2012 gyda’r cydamcanion o ailfywiogi traddodiad corau meibion Cymru a chreu newid go iawn ym mywydau pobl ifanc rhai o ardaloedd difreintiedig Cymru.

Mae gan Matthew, sydd hefyd wedi’i enwi yr wythnos hon fel y person i gymryd lle Robert Downey Jr yn rôl deitl cyfres HBO, Perry Mason, amserlen orlawn oedd yn dyst iddo chwarae prif ran yn Death and Nightingales ar y BBC fis diwethaf a chyda rolau ffilm ar ddod yn A Beautiful Day in the Neighbourhood gyda Tom Hanks, a The Report gydag Adam Driver.  Dangosir hyn yng Ngŵyl Ffilmiau Sundance yn ddiweddarach mis yma.

Mae’n fwy na bodlon gwneud amser ar gyfer Aloud, ac fe ddywedodd:

“Rwy’n falch dros ben i fod yn Lysgennad cyntaf elusen Aloud. Mae gwaith Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud yn ysbrydoledig, nid yn unig oherwydd safon y canu, ond am roi cyfle i ferched a bechgyn ifainc ddysgu sgiliau newydd, magu hunan-hyder a dysgu i berfformio i’r safonau uchaf. Mae digon o dystiolaeth bod Aloud yn gallu trawsnewid bywydau. Pob hwyl gyda’r gwaith!”

Mae Matthew, a hyfforddwyd yn RADA, yn ganwr medrus ei hun, ac mae wedi chwarae rhannau mewn amryw o gynyrchiadau theatr cerddorol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, lle roedd yn ddisgybl ac yn gyfaill gorau i enw adnabyddus arall yn Hollywood, Ioan Gruffudd.

Fel Cyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans, mae Matthew yntau’n credu’n gryf yn nerth gweddnewidiol cerddoriaeth ac yn credu y dylid rhoi’r cyfle i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae Aloud yn awr yn cyflenwi gweithgaredd drwy dair prif gainc: Only Kids Aloud; Only Boys Aloud, sydd newydd ryddhau albwm newydd o’r enw A New Generation sydd ag ond nifer cyfyngedig wedi’u cynhyrchu; ac Academi Only Boys Aloud. At ei gilydd, mae’n nhw wedi helpu miloedd o blant o rai o’r cymunedau tlotaf yng Nghymru.

Y flwyddyn nesaf, fe fydd Aloud yn cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a dathliadau i nodi 10 mlynedd ers y ffurfiwyd OBA.

Dywedodd Tim:

“Ein huchelgais erioed yn Aloud oedd ysbrydoli plant o bob math o gefndir i anelu at rywbeth.  Mae cael Matthew Rhys, un o actorion mwyaf llwyddiannus y byd, i gymeradwyo’n gwaith yn y modd hwn yn dangos bod rhywbeth yn bosibl gyda gwaith caled ac ymroddiad.  Rydym wrth ein bodd bod Matthew wedi derbyn ein gwahoddiad i fod yn llysgennad cyntaf i Only Boys Aloud, ac rwyf yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli’n bechgyn i fod y fersiwn orau ohonynt eu hunain, ym mha beth bynnag y maent yn dewis ei wneud.”