Only Boys Aloud
academi2016

Tocynnau POBA Academi 2018

Academi Principality Only Boys Aloud 2018

Ym mis Gorffennaf, mae menter Elusen Aloud sef Academi Principality Only Boys Aloud, (sydd bellach yn ei wythfed flwyddyn) yn dwyn ynghyd 36 o aelodau OBA ar draws ein 14 côr yng Nghymru am wythnos ddwys o hyfforddiant ym mhob agwedd o gerddoriaeth, canu a pherfformio, gan ddiweddu mewn taith cyngherddau.

Byrd aelodau’r Academi hefyd yn perffomio yng Ngwyl Ryng-Geltaidd, Lorient, Llydaw

Mae tocynnau ar gyfer bob perffomiad nawr ar werth!

16 Gorffennaf: Neuadd Bradenstoke, Coleg yr Iwerydd (7.30pm) ARCHEBWCH NAWR

17 Gorffennaf: Cadeirlan Bangor (7.30pm) ARCHEBWCH NAWR

20 Gorffennaf: Neuadd Dora Stoutzker Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Caerdydd (7pm) ARCHEBWCH NAWR

21 Gorffennaf: Neuadd Wigmore, Llundain (1pm) ARCHEBWCH NAWR