Y Bechgyn

Academi

Academi Only Boys Aloud

Os wyt ti’n 16 neu’n hŷn, gallai Academi Only Boys Aloud fod yn ddelfrydol i ti! Academi Only Boys Aloud yw’r cam nesaf i’r bechgyn sydd yn dangos addewid cerddorol, brwdfrydedd a phenderfyniad arbennig. Yn dilyn clyweliad llwyddiannus, bydd y bechgyn yn ymroi i’r cwrs preswyl haf blynyddol ac yn derbyn hyfforddiant dwys ar bob agwedd ar allu cerddorol, canu a pherfformio, a’r cyfan yn arwain at gyfleoedd perfformio gwych. Dyma gyfle anhygoel sydd yn dangos bod gwaith caled yn talu ar ei ganfed.

Cofia – mae angen i ti fod yn aelod o Only Boys Aloud er mwyn cael clyweliad, felly ymuna nawr!

ABD-OBO-95