Y Bechgyn

Y Bechgyn

Dau beth sy’n cyfarwyddo’r gwaith a wnawn drwy OBA: y cyntaf yw ein cred yn rôl ddiwylliannol bwysig corau meibion yng Nghymru, sy’n draddodiadol yn dwyn cymunedau ynghyd mewn cyfnodau o galedi neu ddathlu. Yr ail, sydd efallai hyd yn oed yn bwysicach inni, yw’r awydd i sicrhau y caiff dynion ifanc Cymru eu hannog i fod yn uchelgeisiol am eu dyfodol a bod ganddynt y sgiliau bywyd i gyflawni’u potensial. 

Mae Only Boys Aloud yn cynnwys rhyw 240 o fechgyn sy’n mynychu 14 o gorau ledled Cymru, o Gaergybi i Gwmbrân. Dan law arweinyddion corawl proffesiynol a phrofiadol, mae’r corau lleol hyn yn cwrdd bob wythnos yn ystod y tymor. Mae ein drysau bob amser ar agor i aelodau newydd – nid oes tâl na chlyweliad. O gantorion profiadol i rai sydd heb roi cynnig arni o’r blaen, gall unrhyw fachgen o 11 i 19 oed ymuno. 

O’r ymarferion wythnosol i ddod â’r holl 240 o fechgyn ynghyd ar gyfer perfformiadau ar raddfa fawr, yr hyn sy’n bwysig inni yw cydraddoldeb o ran mynediad ac ansawdd y profiad. Mae’r ddau sbardun yma’n gyrru popeth a wnawn yn OBA. 

Ymuna Nawr>

Project kindly supported by the(1)