Y Bechgyn

Y Bechgyn

Rhybudd: Gall Only Boys Aloud weddnewid dy fywyd ac achosi’r sgil-effeithiau canlynol – cynyddu hyder, uchelgais, y gallu i ganolbwyntio, sgiliau cymdeithasol a gallu cerddorol. Rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Rownd Derfynol Britain’s Got Talent, cyrraedd uchelfannau siart itunes ac albwm cyntaf gyda Sony Records …. mae rhywbeth anhygoel yn digwydd fan hyn, ac rydym ni am i ti fod yn rhan ohono! Sefydlwyd Only Boys Aloud i fechgyn ifanc 13 i 19 oed sydd am brofi rhywbeth newydd yn eu bywyd drwy rym cyd-ganu. Ers ein cyngerdd cyntaf yn 2010, mae cannoedd o fechgyn yn eu harddegau wedi ymuno ag Only Boys Aloud er mwyn parhau i wefreiddio’r byd. Mae gennym bellach 14 o gorau ledled Cymru o Ynys Môn i Aberdâr, ac o Gaerfyrddin i Cwmbran. Mae’n agored i unrhyw fachgen rhwng 11-19 oed (blwyddyn 7 i fyny).

Mae ein bechgyn wedi cael profiadau rhyfeddol, proffil uchel – ond mae a wnelo OBA â mwy nag enwogrwydd byrhoedlog. Mae ein hymrwymiad cadarn at ein cenhadaeth graidd o ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru i gredu ynddynt hwy eu hunain, a chreu newid er gwell, yn parhau.

Gelli di ymuno ag Only Boys Aloud yn rhad ac am ddim, a does dim clyweliadau. Does ond angen i ti fynd i ymarfer dy gôr lleol.

Wyt ti am fod yn un o’r bechgyn? Ymuna yma>

Project kindly supported by the(1)