Ynglŷn â Aloud

Mae Aloud yn ceisio cyflwyno grym canu corawl i bob cenhedlaeth newydd o bobl ifanc ledled Cymru. Drwy’r gweithgarwch hwn, ein nod yw hybu hunan-gred a hunanhyder, annog dyheadau, meithrin sgiliau a datblygu synnwyr o gymuned.  
 
Credwn fod Aloud yn gwneud cyfraniad unigryw i gynnal ac adfywio tirwedd ddiwylliannol Cymru ac annog cynulleidfaoedd ledled Cymru a’r byd i ymwneud o’r newydd â thraddodiad rhyfeddol Cymru o ganu corawl sy’n sylfaen i’n bodolaeth.  
 
Sefydlwyd Aloud ar ffurf elusen yn 2012 i weinyddu nifer o brosiectau corawl a oedd eisoes ar y gweill ledled y wlad. Mae’r elusen bellach yn cynnal gweithgareddau drwy dair prif ffrwd: Only Kids Aloud, Only Boys Aloud ac Academi Only Boys Aloud. 

Cwrdd â’r tîm

Nawdd Corfforaethol ac Unigol

Bydd rhoddion gan unigolion, boed fach neu fawr, yn gwneud gwahaniaeth go iawn o ran ein helpu ni i gynllunio ein dyfodol yn hyderus.

CEFNOGWCH NI